Header
I n n o v a t i e p l a t V o r m

Werkwijze bedrijven
Bedrijven, die innovaties willen aanvoeren voor deze site kunnen ze mailen naar de sitehouder. Zie onder 'Contact'. Het wordt op prijs gesteld als voor alle kolommen een geschikt voorstel wordt aangeboden. Eventueel en/of desgewenst nemen wij contact met u op over de juiste formuleringen. Wellicht is het mogelijk om een contactpersoon bij uw aanmelding te vermelden. Een geinteresseerde student heeft daardoor de juiste toegang tot uw bedrijf/organisatie.

Aan een vermelding in een tabel voor een regio zijn geen kosten verbonden.

Is uw aanmelding op een andere plaats binnen een grotere regio gevestigd, wilt u dan de aan te duiden regio opgeven. Op de kaart zal daarvoor een stipaanduiding worden gemaakt, als die er nog niet is.

Sponsors worden gezocht, wiens naam, eventueel met een aparte toelichtende pagina kan worden opgenomen in de vrije ruimte van de Home-pagina en op de regio-pagina's. Via een mailtje naar "Contact" krijgt u meer infornatie.

Werkwijze studenten of particulieren
Studenten van verschillende niveaus, of particulieren, eventueel in grotere of kleinere groepen worden uitgenodigd om over een vermelde innovatie een studie te verrichten, die uitmondt in een verslag, scriptie of gewoon een interessant verhaal. Het resultaat kan gratis worden opgenomen in deze site met vermelding van de naam van de schrijver(s). Over de uitvoering van de kopij, inclusief illustraties kan overleg plaatsvinden. Het bedrijf of de organisatie, waarvan de innovatie beschreven is, moet accoord gaan met de kopij.