Header
I n n o v a t i e p l a t V o r m

Welkom
Dit innovatieplatform, genaamd InnovatieplatVorm is een podium, een voor iedereen toegankelijke plaats die innovaties, vernieuwingen laat zien. Deze innovaties hebben bijgedragen aan het succes van een bedrijfstak, een bedrijf of een andere organisatie. Op dit podium, plat van vorm, is plaats voor vele innovaties.
De naam "InnovatieplatVorm" is mede ingegeven doordat (gelukkig) deze domeinnaam nog vrij was, Innovatieplatform.nl is dat niet.

Innovatie
Een innovatie is een toepasssing van een vernieuwing. Het kan gaan over zowel de gebruikte grondstoffen, het produkt, als het produktieproces, de manier waarop produkten worden gemaakt. Een innovatie maakt een organisatie, een bedrijf sterker.