Header
I n n o v a t i e p l a t V o r m

Verantwoording
Deze site toont een "voorzet" met eigen voorbeelden, die door eenvoudige studie, maar ook uit soms gedateerde herinneringen, zijn verzameld en op deze manier zijn opgetekend. Nader onderzoek/verificatie is gewenst.

Sitebouw-plannen
De innovaties dienen in een database te worden opgenomen, zodat verschillende doorsnijdingen uit het bestand kunnen worden gemaakt en gepresenteerd.

Foto Binnenschelde
De panoramafoto van Bergen op Zoom vanaf de Binnenschelde is in 2008 gemaakt door Henk Harleman.