Header
I n n o v a t i e p l a t V o r m

Doel
Het doel van deze site is geslaagde innovaties van bedrijven en organisaties naar buiten te brengen, waardoor ze toegankelijk worden voor belangstellenden, waaronder de nieuwsgierige jeugd. Meer zelfs: iedereen wordt uitgenodigd om innovaties te verkennen, te beschrijven en aan te bieden voor opname in deze website InnovatieplatVorm. Studenten kunnen hun informatie verkrijgen door studies, waaronder die binnen bedrijven. Innovaties worden op deze manier studiemateriaal voor studenten.

Voordeel voor bedrijven
Uiteraard is het nuttig voor bedrijven bekend te worden als innovatief. Dat is direct waardevol. Maar bij belangstelling van studenten krijgen bedrijven zelf zicht op mogelijke afgestudeerden.

Eigendom van vindingen
Bedrijven kunnen er zelf op toezien, dat hun waardevolle kennis niet publiek wordt. De onderzoekende student wordt van te voren gewezen op het belang bedrijfsgeheimen te respecteren.