SkylineBoZ1024

I n n o v a t i e p l a t V o r m
B e r g e n   o p   Z o o m


2009 Educatie InnovatieplatVorm Bergen op Zoom
Innovatie: Deze site wordt ontwikkeld om ook de jeugd te informeren over onderzoek naar belangrijke innovaties bij bedrijven.

2008 Energie-opwekking Biobrandstof Bergen op Zoom
Innovatie: Een "Best Practices"-studiegroep doet onderzoek naar de mogelijkheden biobrandstof te maken uit suikerbieten. Het onderzoek wordt gecoordineerd door het IRS," Onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland" (voorheen "Instituut voor Rationeele Suikerproductie"). Meer info

2006 Robotica/Mechatronica Robotrace Bergen op Zoom
Innovatie: De Computer Club Fort-Zeekant ontwikkelt een robotrace voor jeugd van 12 tot 120 jaar jong, waarmee belangstelling voor High Tech-activiteiten wordt gekweekt. Meer info

1991 Chemie Uit afval reinigingsmiddellen produceren Halsteren
Innovatie: Ecopoint ontwikkelt uit sinaasappelschillen reinigingsmiddelen: maatschappelijk verantwoord ondernemen is het doel. Meer info

1980 ?? Culinair AAA-menu Bergen op Zoom
Innovatie: De heer Stij Bosters van restaurant "De Bloemkool" bedacht een duidelijk "Bergs menu" van Ansjovis, Asperges en Aardbeien.

1950 ?? Visserij Tarra van oesters verminderen Bergen op Zoom
Innovatie: Oesterlaboratorium, Dr Piet Korringa vindt methode om zeepokken van oesters te verwijderen. Schone oesters "ogen" ook beter. Meer info

1948 ?? Metaalindustrie Putten voor afsluitkranen Bergen op Zoom
Innovatie: IJzergieterij De Holland ontwikkelt succesvolle putten met deksel, waarmee brandkranen en afsluitkranen in het wegdek kunnen worden geplaatst. Men vindt ze nog steeds in heel Nederland.

1934 ?? Metaalindustrie Micaruitjes voor haarden Bergen op Zoom
Innovatie: IJzergieterij van Mechelen (of is het de IJzergieterij Beckers geweest?) ontwikkelt in deurtjes van de haarden -doorzichtige- micaruitjes met een slimme bevestiging en zelfreinigende werking.

1930 Landbouw Suikerbietenteelt Bergen op Zoom
Innovatie: Dr. P.J.H. van Ginneken wordt de eerste directeur van het "Instituut voor Suikerbietenteelt" met het applicatielaboratorium voor de suikerproductie. Het vormt de schakel tussen de bietenteler en de suikerfabrieken en is gevestigd naast de Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek "ZEELAND". Samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen en met buitenlandse laboratoria vergroot het belang van de organisatie. Meer info

1698 - 1727 Militair Verdedigingswerken Bergen op Zoom e. o.
Innovatie: Ontwikkeld door Menno van Coehoorn. De uitvoering van de plannen vond plaats in 1727. Menno van Coehoorn was toen al lang overleden. Meer info

1530 ?? Visserij Weervisserij Bergen op Zoom e. o.
Innovatie: Specifieke vorm van visserij met hulp van weren.

1500 ?? Energie-opwekking Getijdenmolen Bergen op Zoom
Innovatie: Energieopwekking uit de getijdenbeweging. De theorie over de energieopbrengst: Deel 1 Algemeen. Deel 2 Hoofdtekst.
Voor de website over de getijdenmolen hier klikken.